Sasha Stroebel

00:00
00:00
  • Sasha Stroebel Afrikaans Hard Sell 00:00
  • Sasha Stroebel Afrikaans Informative 00:00
  • Sasha Stroebel Afrikaans Intimate 00:00
  • Sasha Stroebel Afrikaans Soft sell 00:00
  • Sasha Stroebel Afrikaans Voice Reel 00:00
  • Sasha Stroebel English Voice Reel 00:00
  • Sasha Stroebel English Informative 00:00
  • Sasha Stroebel English Intimate 00:00
  • Sasha Stroebel English Soft Sell 00:00